Kära privatkunder….
Jag vill förklara och på förhand besvara en del frågor som de flesta privatpersoner ställs inför när de anlitar en hantverkare till sitt hem. På detta sätt undviker vi mycket av de problem och frågeställningar som skulle kunna uppstå senare.

Att anlita en hantverkare…
…till sitt eget hem är inte alltid det lättaste. Det är mycket att tänka på. Jag har själv anlitat en del hantverkare till att göra omfattande arbeten hemma hos mig själv, men har aldrig haft problem med dessa. Förmodligen för att jag själv är företagare och hantverkare.

Gör så här:
Ring och begär en offert från minst 2 företag. Förmodligen vill företagen komma ut och besikta arbetet först och gå igenom vad som skall ingå i offerten. Offerten är inte gratis utan företaget betalar denna.
Välj om ni vill den billigaste, men tänk på att det billigaste inte alltid är det mest prisvärda.
All offerering kan gå skriftligen via mail enligt konsumenttjänstlagen. Ni måste också acceptera en offert skriftligen via mail.
I offerten skall stå:
• Datum för uppstart av arbete
• Arbetsbeskrivning
• Ungefärlig tidsåtgång
• Betalningsvillkor
När ni anlitar en hantverkare (seriös eller oseriös), gäller alltid konsumenttjänstlagen. Den är lagstiftande och gäller alla tjänsteföretag. Den är ett förtydligande för båda parter i en affärsuppgörelse. T.ex. att accept av offert måste ske skriftligen om den skall gälla. Att företaget måste meddela skriftligen alla tilläggsarbeten om de överstiger med mer än 15% av grundpriset. D.v.s. ett fast pris får aldrig växa mer än 15%.
Mot privatkunder lämnar jag alltid en fri offert.

Enligt komsumenttjänstlagen har ett företag 10 års ANSVARSTID på arbeten som utförs på fast egendom. Ex. fackmässigt utfört arbete, använt rätt produkter på rätt sätt (använt rätt mängd vatten till cementbaserade produkter). Vid ev. skada eller reklamation utreds detta alltid av husets hemförsäkring. Jag ansvar för utfört arbete. Materialet ansvarar t.ex. Tarkett eller Ardex för. Ni ansvarar för egendomen. Skulle det visa sig att jag utfört arbetet felaktigt går min ansvarsförsäkring in och täcker detta.
När det gäller våtrum kräver ert försäkringsbolag att ni tar ansvar och anlitar GVK auktoriserat företag. Ert försäkringsbolag vet att alla GVK auktoriserade våtrum håller väldig hög standard. Detta tjänar ert försäkringsbolag mycket pengar på.

GVK…
…är en stiftelse som bildades 1988 av bl.a. Fastighetsägarna, Byggmästarföreningen och Golvbranchens Riksorganisation för att försäkringsbolagen ville höja standarden på våtrum i Sverige. Innan dess betalade försäkringsbolagen ut stora summor pengar för ombyggnad av våtrum som höll väldig låg standard. GVK är inget försäkringsbolag utan en försäkran om att ni har anlitat ett utbildat företag i GVK´s hårda branchregler.

HANTVERKARE
Vad är en hantverkare? Jo, det är en person med många års erfarenhet av praktiskt och teoretiskt arbete som försöker att kombinera praktik med det estetiska. Det praktiska går alltid först. En hantverkare skapar mervärde.
Ex.: Nytt golv i hall, kök eller sovrum = 30.000-50.000 kr
GVK våtrum = 100.000-200.000 kr
Dessa värden är baserade på husets värde om ni skulle sälja efter utfört arbete. Av detta betalar konsumenten oftast mellan 60-70%. Resten är tillväxt i Sveriges ekonomi. Pengar har skapats!
Summering: Renovering=Investering
Tips: Pruta aldrig på en yrkesman. Hantverkare är stolta yrkesmän. Välj rätt!

Att bygga och tillbygga hus…
Hus byggs av trä, gips, stål, betong och plast. Inte nano-teknik. Alla dessa material rör sig och har olika toleranser t.ex. p.g.a värme, kyla och relativ luftfuktighet. Även toleranser på förutsättningarna som påverkar utfört arbete.

Dagens citat: ”Kunskap är makt”